มสธ หน้าหลัก  : บทเรียน  : คลิป  : วิทยุออนไลน์  Signup : Login : Forgot password

หาอะไรในมสธ.
หน้าหลัก  
วันประกาศผลสอบไล่าค 2/55 และกำหนดลงทะเบียนสอบซ่อม

ในการสอบซ่อมาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ซึ่งมีกำหนดจัดสอบซ่อมระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2556 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้เปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการรับลงทะเบียนสอบซ่อมจากช่วงวันที่ 1 มิถุนายน ถึง 7 กรกฎาคม 2556 เป็นช่วงวันที่ 1-19 มิถุนายน 2556

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้กำหนดประกาศผลสอบไล่าคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ดังต่อไปนี้
1. ชุดวิชาที่เป็นข้อสอบปรนัยล้วนจะประกาศผลสอบประมาณวันที่ 4 มิถุนายน 2556
2. ชุดวิชาที่มีข้อสอบปรนัยผสมกับอัตนัยจะประกาศผลสอบประมาณวันที่ 14 มิถุนายน 2556
3. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพและชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติจะประกาศผลสอบประมาณวันที่ 28 มิถุนายน 2556 และให้นักศึกษาลงทะเบียนสอบซ่อมชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพหรือฝึกปฏิบัติฯ ายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2556

สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้เข้าสอบไล่าคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555 (เมื่อวันที่ 27-28 เมษายน 2556) หากประสงค์จะเข้าสอบซ่อมในาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555 สามารถลงทะเบียนสอบซ่อมได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2556

นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนสอบซ่อมายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดข้างต้น จะไม่มีสิทธิเข้าสอบซ่อมในาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555
 

ไม่มีไฟล์
หน้าหลักกระทู้


ขอบคุณเนื้อข่าวดีๆจาก
 " สำนักทะเบียนและวัดผล.มสธ.

  Wed, 29 May 2013 02:47:08 +0700 6066 ลบกระทู้
 
ฟังวิทยุออนไลน์
ฟังวิทยุออนไลน์กับมสธ.ดอทเน็ท
    รับข่าวสาร

Enter your email address: