มสธ หน้าหลัก  : บทเรียน  : คลิป  : วิทยุออนไลน์  Signup : Login : Forgot password

หาอะไรในมสธ.
หน้าหลัก  
ดาวน์โหลด ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษา มสธ. ปี 2556

กำหนดการจำหน่ายระเบียบการสมัคร
และรับสมัครนักศึกษา าคต้นและาคปลาย ปีการศึกษา 2556

การรับสมัคร
ระยะเวลาการรับสมัคร
าคต้น
     ช่วงที่ 1    1 กุมาพันธ์ - 20 เมษายน 2556
     ช่วงที่ 2    1 พฤษาคม - 20 มิถุนายน 2556
าคปลาย
             1 สิงหาคม - 5 พฤศจิกายน 2556
  
 
สมัครทางไปรษณีย์สามารถชำระเงินได้ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งด้วยระบบ Pay @ Post (ยกเว้น
ไปรษณีย์อนุญาตเอกชน) เคาน์เตอร์เซอร์วิส และร้านเซเว่นอีเลฟเว่น หรือสนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่...

 

 

 

 

โครงการสัมฤทธิบัตรรุ่นที่ 83
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 มีนาคม 2556

เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีทั้ง 12 สาขาวิชา ระยะเวลาเรียน 4 เดือน 
สมัครทางไปรษณีย์ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ  หรือสนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่...

ดาวน์โหลดใบสมัคร ฟรี
(ใบสมัครสามารถถ่ายเอกสารได้)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
เฉพาะโครงการสัมฤทธิบัตร
โทร. 0 2504 7788, 0 2504 7231-6, 
       0 2504 7711-12
โทรสาร: 0 2503 3379
e-Mail: ceoffice@stou.ac.th

 

หน้าหลักกระทู้


ขอบคุณเนื้อข่าวดีๆจาก
 " www.stou.ac.th

  Fri, 08 Feb 2013 14:09:32 +0700 10246 ลบกระทู้
 
ฟังวิทยุออนไลน์
ฟังวิทยุออนไลน์กับมสธ.ดอทเน็ท
    รับข่าวสาร

Enter your email address: